نقاشی با حروف الفبا فارسی برای کودکان کلاس اول ابتدایی

0

یکی از راه هایی که باعث بروز خلاقیت، آشنایی و یادگیری کودکان می شود نقاشی و تصویر سازی با حروف الفبا به خصوص در سال اول ابتدایی است. در مهد کودک ها برای یاد گرفتن کودکان نیز می توان نقاشی و رنگ آمیزی را با استفاده از حروف الفبا و یا اعداد به صورت بسیار جالبی و با تشبیه کردن به شکل حیوانات و اشیا آموزش داد. در ادامه انواع نقاشی را با استفاده از الفبا مشاهده می کنید.

تصاویر بسیار جالبی از نقاشی با حروف الفبا

با توجه به این که والدین همیشه به دنبال راهی جالب و سریع برای آموزش الفبا به کودکان خود هستند، می توانند با مشاهده این تصاویر از ایده جالب کشیدن نفاشی حیوانات و شخصیت های کارتونی که معمولا بچه ها به آن علاقه دارند برای یاد دادن حروف بهره گیرند.

کار با الفبا به سبک نقاشی نقاشی جالب با حرف B انگلیسی

آموزش الفبا به کودکان با نقاشی نقاشی زیبا با حروف

کشیدن نقاشی راهی آسان برای یادگیری الفبا نقاشی کودکانه با الفبای فارسی

یادگیری نقاشی با حروف الفبا نقاشی زیبا با حرف S

  کار با حروف از طریق نقاشی نقاشی های جالب با الفبای فارسی

نقاشی های کودکانه با حروف انگلیسی نقاشی کودکانه با الفبا

یادگیری آسان الفبا با نقاشی کشیدن نقاشی با حرف ه برای کلاس اولی ها

نقاشی کشیدن کودکان با حروف الفبا نقاشی بسیار زیبا کودکانه با حرف ج

نقاشی کشیدن روشی سریع برای یادگیری الفبا 4 نقاشی بی نظیر با الفبای فارسی

نقاشی کودکانه بسیار زیبا با حروف مدل های نقاشی با حروف فارسی

یاد گرفتن الفبا با کشیدن نقاشی نقاشی موش با حروف انگلیسی

نقاشی راهی برای یادگیری الفبا نقاشی های فانتزی با الفبای انگلیسی

یادگیری الفبای فارسی با نقاشی نقاشی کودکانه با الفبای فارسی

بکار بردن الفبا برای نقاشی کردن نقاشی زیبا با الفبا

آموزش حروف انگلیسی از طریق نقاشی نقاشی حیوانات با الفبا

نقاشی های جالب کودکانه با الفبا نقاشی جالب دلفین با حرف ز

کشیدن نقاشی با الفبا نقاشی کودکانه با الفبا

آموزش نقاشی به کودکان با حروف الفبا نقاشی جالب با الفبای انگلیسی

نقاشی های کودکانه بسیار زیبا با الفبا نقاشی در چند مرحله با حرف س

استفاده از حروف انگلیسی برای نقاشی کردن نقاشی بسیار جالب با حرف و

نقاشی های زیبا با حروف الفبا نقاشی قیچی با حرف م

استفاده از حروف برای نقاشی کردن نقاشی بسیار زیبا حلزون با حرف ه

نقاشی کردن با الفبا نقاشی حرف ح در چند مرحله

آموزش نقاشی به کودکان با حروف مدلی از نقاشی با حرف ق

تمرین نقاشی با الفبا نقاشی زیبا کودکانه با حرف ننقاشی های کودکانه بسیار زیبا با الفبا نقاشی با الفبای فارسی

آشنایی کودکان با نقاشی از طریق حروف نقاشی حرف ع  برای کلاس اولی ها

یاد دادن نقاشی در منزل با حروف

امیدواریم که در این مجموعه با انواع مدل های نقاشی با حروف الفبا آشنا شده باشید و والدین از آن برای آموزش بهتر الفبا به کودکان خود بهره ببرند. از این که با ما همراه شدید بسیار سپاس گذاریم. 

اشتراک گذاری

یک نظر دهید