نقاشی عید نوروز برای کودکان و رنگ آمیزی عید نوروز و سفره هفت سین

0

نقاشی از سرگرمی های فوق العاده بچه هاست. برای انجام نقاشی و رنگ آمیزی طرح های زیادی وجود دارد. یکی از این الگوهای زیبا برای رنگ آمیزی نقاشی عید نوروز است.

نقاشی عید نوروز و هفت سین برای کودکان

نوروز جشن باستانی و ملی ماست که کودکان آن را خیلی دوست دارند. اگر شما از کودکان بپرسید عید نوروز چیست؟ جواب های شگفت انگیزی می شنوید. این تعبیر کودکانه از عید نوروز همان تعبیری است که ما نیز در پس زمینه های کودکانه هنوز آن را باور داریم.

به کودکان کمک کنیم تا در ایام عید در کنار سایر تفریحات، با نقاشی نیز سرگرم شوند. مطمئناً در چنین ایامی کشیدن نقاشی هفت سین را بیشتر ترجیح می دهند. چون آن ها بیشتر از ما در لحظه زندگی می کنند. بنابراین این ایام شوق و رغبت بیشتری را برای آن ها ایجاد می کند.

در ایام عید که وقت فراغت بیشتری دارید، می توانید طرح های جالبی از هفت سین و عید نوروز به کودک خود ارائه دهید و از او بخواهید آن را نقاشی یا رنگ آمیزی کند. در اکثر طرح ها، نقاشی حیوانات پیشنهاد می شود. البته کودکان به نقاشی گل و طبیعت نیز علاقه دارند. حالا بهتراست کودکان را با طرح های باستانی و فرهنگی نیز آشنا کنیم.

با این کار کودک شما بیشتر با هفت سین و نوروز آشنا می شود. در واقع یک تفریح آموزشی و سالم برای او ایجاد کرده اید. بسیاری از نبوغ و استعداد کودکان با همین کارهای ساده شکوفا و مشخص می شود.

نقاشی آینه هفت سین

نقاشی آینه سفره هفت سین

تخم مرغ هفت سین

نقاشی تخم مرغ هفت سین

طرح زیبای نقاشی عید

نقاشی سفره هفت سین

نقاشی زیبای عید نوروزنقاشی زیبای سفره هفت سین

سفره هفت سین نقاشی عید نوروز

نقاشی زیبای هفت سیننقاشی زیبای سفره هفت سین

نقاشی سماقنقاشی سماق

نقاشی سیرنقاشی سیر

نقاشی زیبای هفت سیننقاشی عالی سفره هفت سین برای کودکان

طرح زیبای نقاشی هفت سیننقاشی عید نوروز

سکه هفت سیننقاشی سکه

نقاشی سنجدنقاشی سنجد هفت سین

تنگ ماهینقاشی تنگ ماهی

نقاشی سیب هفت سین

نقاشی سیب هفت سین

 

نقاشی عید نوروز

 

رنگ آمیزی عید نوروز و هفت سین

کودک شما در همین سنین پایین رنگ آمیزی را یاد خواهد گرفت. شما می توانید مجموعه ای از هفت سین های زیبا را در مقابل آن ها قرار داده و از آن ها بخواهید آن را رنگ کنند. البته یک راه کار دیگر نیز این است که اجزای هفت سین را به صورت تک تک به او معرفی کنیم و از او بخواهیم او را رنگ آمیزی کند.

رنگ آمیزی سنبلرنگ آمیزی سنبل سفره هفت سین

 

نقاشی عید نوروز

رنگ آمیزی سفره هفت سین

رنگ آمیزی سکهرنگ آمیزی سکه هفت سین

نقاشی تنگ ماهی

رنگ آمیزی تنگ ماهی

نقاشی سفره هفت سینرنگ آمیزی زیبا سفره هفت سین

رنگ آمیزی سفره هفت سینرنگ آمیزی هفت سین

رنگ آمیزی زیبا هفت سین برای کودکانرنگ آمیزی عید نوروز

رنگ آمیزی سنجد رنگ آمیزی سنجد

نقاشی جذاب هفت سینرنگ آمیزی عالی سفره هفت سین

رنگ آمیزینقاشی هفت سین رنگ آمیزی شده

رنگ آمیزی نقاشی هفت سین

اگر در چیدن سفره هفت سین به شما کمک کرده باشد، قطعاً زمینه آشنایی با آن را دارد. در این صورت به رنگ آمیزی این چیدمان بسیار متمایل می باشد. این آشنایی پیش زمینه ای برای رنگ آمیزی صحیح و به جاست. هوش و نبوغ کودک خود را با همین نقاشی های ساده بسنجید. این روش میزان دقت و آشنایی کودک شما را با محیط اطراف کاملاً روشن می سازد.

در نهایت امیدواریم این طرح های زیبا و جالب نقاشی عید نوروز را دوست داشته باشید و بتوانید در ایام عید نوروز از این طرح ها استفاده کنید و کودک خود را در کشیدن یک نقاشی فوق العاده یاری کنید.

اشتراک گذاری

یک نظر دهید